Logo header

Wielokulturowy zespół

Jesteśmy organizacją wielokulturową, dynamiczną i pełną życia, a naszym jedynym celem jest satysfakcja klientów i kandydatów. Posiadamy zespół międzynarodowych rekruterów o wysokich kwalifikacjach i zróżnicowanych kompetencjach językowych.

Każde przedsiębiorstwo, uczestniczące w procesie ekspansji zagranicznej ma kontakt z różnymi kontekstami środowiskowymi, wymagającymi zindywidualizowanego podejścia.

Często pomijany jest fakt, że wśród licznych czynników definiujących kontekst środowiskowy, istotne znaczenie ma właśnie kultura. dlatego najważniejsze jest , by osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za taki proces, potrafiły uchwycić niuanse kultury całkowicie odmiennej od ich własnej.

Sektor rekrutacji wymaga specyficznych kompetencji, które w coraz bardziej zglobalizowanym świecie pracy stają się niemniej istotne niż kompetencje językowe.

Obecny rynek pracy potrzebuje bowiem profesjonalistów, którzy będą w stanie komunikować się na polu międzynarodowym, nawiązując relacje w kontekście odmiennych tradycji i mentalności. niezbędna jest także gotowość do relokacji. Oczekuje się wręcz, że będzie ona filozofią życiową, na której zostanie oparty rozwój zawodowy.

W In Job jesteśmy  przekonani, że weryfikacja takich kompetencji jest niezbędna, dlatego też w 2013 roku uformowaliśmy 10-osobowy zespół o wysokich kompetencjach językowych i bogatym doświadczeniu w sektorze rekrutacji, scoutingu, screeningu i bezpośredniego wyszukiwania wykwalifikowanych pracowników. To prawdziwa kuźnia talentów, gdzie na bazie skonsolidowanej metody rekrutacji można wychwycić
i zweryfikować już w pierwszym kontakcie istotne elementy związane z opisem stanowiska: na przykład faktyczną znajomość języka i motywację kandydatów. Jest to skuteczny sposób na redukcję czasu poszukiwania kandydata i podniesienie gwarancji dokładnej oraz skutecznej obsługi.

 

Nasze siedziby odzwierciedlają naszą misję: są to nowoczesne placówki, wybudowane w celu wspomagania rozwoju karier; miejsca te są przygotowane, aby przyjmować w nich kandydatów i klientów; biura zostały wyposażone w specjalne sale szkoleniowe.
Naszą sieć tworzy 70 000 kandydatów z różnych krajów całego świata, posiadających doświadczenie oraz znajomość lokalnego rynku. Kulturalne kompetencje stanowią wstępny wymóg, niezbędny dla zrozumienia potrzeb danego obszaru, źródło inspiracji dla innowacji i dywersyfikacji lokalnych usług.
Kierujemy się filozofią “think global, act local” zarządzając naszymi zagranicznymi filiami na zasadzie zintegrowanej sieci. Łączymy się w każdym miejscu i w każdej chwili. Nie mamy barier ani geograficznych, ani hierarchicznych, nasza komunikacja jest prosta i szybka.