Logo header

Prędkość komunikacji

Kierujemy się filozofią “think global, act local” zarządzając naszymi zagranicznymi filiami na zasadzie zintegrowanej sieci. Łączymy się w każdym miejscu i w każdej chwili. Nie mamy barier ani geograficznych, ani hierarchicznych, nasza komunikacja jest prosta i szybka.

Szybkość procesów, jakie zachodzą w firmie, może wyrażać się na różne sposoby, ich cel będzie jednak pozostawał zawsze ten sam: zapewnienie skuteczności, wydajności, przejrzystości i standaryzacji codziennej pracy. Wszystko to służy ograniczeniu strat czasu, a tym samym i pieniądza, będących następstwem powolnego działania machiny biurokratycznej. Prędkość komunikacji w przypadku takiej firmy, jak nasza, tj. firmy świadczącej usługi, stanowi z pewnością kluczowy czynnik usprawniający działania. W tak konkurencyjnej branży, jaką są zasoby ludzkie, nowe firmy często niezauważone nikną w cieniu wielkich korporacji działających na rynku. Nam udało się utrzymać pozycję na ścieżce rozwoju w Polsce i zagranicą, dzięki naszym kompetencjom i determinacji, z jaką każdego dnia dążymy do celu, jakim jest dbanie o naszych klientów.

Jak udało się to osiągnąć? Przede wszystkim poprzez zarządzanie naszymi zagranicznymi siedzibami na zasadzie zintegrowanej sieci. Nie ma między nami granic, łączymy się wszędzie, w dowolnej chwili. Jak widać, prędkość, będąca konsekwencją usunięcia wszelkich barier, zarówno geograficznych, jak i hierarchicznych, ułatwia i upraszcza procesy komunikowania się, a tym samym podnosi i optymalizuje wydajność w przedsiębiorstwie.

 

Nasze siedziby odzwierciedlają naszą misję: są to nowoczesne placówki, wybudowane w celu wspomagania rozwoju karier; miejsca te są przygotowane, aby przyjmować w nich kandydatów i klientów; biura zostały wyposażone w specjalne sale szkoleniowe.
Jesteśmy organizacją wielokulturową, dynamiczną i pełną życia, a naszym jedynym celem jest satysfakcja klientów i kandydatów. Posiadamy zespół międzynarodowych rekruterów o wysokich kwalifikacjach i zróżnicowanych kompetencjach językowych.
Naszą sieć tworzy 70 000 kandydatów z różnych krajów całego świata, posiadających doświadczenie oraz znajomość lokalnego rynku. Kulturalne kompetencje stanowią wstępny wymóg, niezbędny dla zrozumienia potrzeb danego obszaru, źródło inspiracji dla innowacji i dywersyfikacji lokalnych usług.