Logo header

Nasza misja

Być partnerem na rzecz sukcesu ludzi i firm. Od 2001 roku dbamy o kariery naszych kandydatów i podnosimy wartość firm poprzez selekcję najlepszych talentów obecnych na rynku.

Career Center

Nasze siedziby odzwierciedlają naszą misję: są to nowoczesne placówki, wybudowane w celu wspomagania rozwoju karier; miejsca te są przygotowane, aby przyjmować w nich kandydatów i klientów; biura zostały wyposażone w specjalne sale szkoleniowe.
Jesteśmy organizacją wielokulturową, dynamiczną i pełną życia, a naszym jedynym celem jest satysfakcja klientów i kandydatów. Posiadamy zespół międzynarodowych rekruterów o wysokich kwalifikacjach i zróżnicowanych kompetencjach językowych.
Naszą sieć tworzy 70 000 kandydatów z różnych krajów całego świata, posiadających doświadczenie oraz znajomość lokalnego rynku. Kulturalne kompetencje stanowią wstępny wymóg, niezbędny dla zrozumienia potrzeb danego obszaru, źródło inspiracji dla innowacji i dywersyfikacji lokalnych usług.
Kierujemy się filozofią “think global, act local” zarządzając naszymi zagranicznymi filiami na zasadzie zintegrowanej sieci. Łączymy się w każdym miejscu i w każdej chwili. Nie mamy barier ani geograficznych, ani hierarchicznych, nasza komunikacja jest prosta i szybka.