Logo header

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

sierpień 11, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: sierpień 11, 2015
Podniesienie w Polsce wieku emerytalnego w ostatnim czasie, stało się jednym z powodów do dyskusji na tematy związane z zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwie, które, jak się okazuje coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i potrafi w sposób istotny wpływać na rozwój organizacji.

Pokolenia obecne na rynku pracy

Na dzisiejszym rynku pracy funkcjonują przedstawiciele pięciu pokoleń: Weteranów ( 1922 – 1943), Baby boomers ( pokolenie wyżu demograficznego: 1943 – 1960), Generacji X (pokolenie końca wieku: 1960 – 1980),  Generacji Y (pokolenie dlaczego: po 1980) oraz Pokolenia Z/C  (pokolenie comunication/change: po 1990), a każde z nich cechuje własna charakterystyka pracy oraz preferencje dotyczące stylu zarządzania i definiowania roli pracownika w przedsiębiorstwie, co może stanowić duże wyzwanie dla kadry zarządzającej kapitałem ludzkim, która musi dążyć do utrzymywania zrównoważonej struktury wieku w organizacji, a także utrzymywać aktywność oraz innowacyjność pracowników w działaniu. Jednak każde z tych pokoleń posiada wiele zalet, które odpowiednio wykorzystane pozytywnie wpływają na realizację celów firmy i budowanie jej przewagi rynkowej w stosunku do konkurencji.

Zalety zarządzania wiekiem

Potwierdzone badaniami, opinie ekspertów, pokazują, że zatrudnianie w przedsiębiorstwie przedstawicieli różnych pokoleń jest opłacalne, nie tylko ze względu na dużą efektywność zróżnicowanych pod względem wieku zespołów. Jak się okazuje praca w wielopokoleniowym środowisku sprzyja także kreatywności, szybszemu rozwiązywaniu konfliktów oraz przeciwdziałaniu rutynie w codziennej pracy. Z punktu widzenia organizacji zespół złożony z przedstawicieli różnych pokoleń jest w stanie dużo sprawniej i lepiej reagować na zachodzące zmiany rynkowe oraz dostosowywać oferowane przez daną firmę produkty lub usługi do potrzeb konsumentów w każdym wieku, zwłaszcza, że badania marketingowe wskazują, iż klienci czują się najbardziej zadowoleni z obsługi, kiedy ta jest w podobnym do nich wieku.

Pracodawcy wciąż sceptyczni

Dzisiejsi pracodawcy sceptycznie nastawiają się do dwóch grup wiekowych: pokolenia wchodzącego na rynek pracy oraz pokolenia 50+. Polska pod względem zatrudniania osób w wieku 55–64 lat zajmuje nadal trzecie miejsce od końca wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jak się jednak okazuje, zarządzanie wiekiem, wiedzą oraz kompetencjami pracowników może przynosić firmie znaczące korzyści, stąd potrzeba, aby menedżerowie, przed którymi stoi wyzwanie zarządzania przedstawicielami różnych kategorii wiekowych byli elastyczni i potrafili dostosowywać swój styl zarządzania do potrzeb różnych pokoleń, co pozwoli na pełne wykorzystywanie potencjału wszystkich pracowników tworzących struktury danego przedsiębiorstwa.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.