Logo header

Zarządzanie pokoleniem Y

lipiec 27, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: lipiec 27, 2015

Przedstawiciele pokolenia Y postrzegani są jako pracownicy młodzi, zdolni i nielojalni. 92% z nich (według badania , "No Collar Workers") jest przekonanych, że pracodawca ma szczęście, że zatrudnia właśnie ich, a 75% uważa, że szef mógłby się od nich wiele nauczyć. Według tego samego badania 89% młodych chciałoby, aby ich głos miał znaczenie, wobec podejmowania decyzji o projekcie, nad którym pracują, jednak przyjęty przez nich styl komunikowania się - głównie formami pisanymi - nie zawsze na to pozwala. Jak zatem zarządzać pokoleniem, które uchodzi za synonim bałaganiarstwa i niefrasobliwości, na brak dyscypliny którego skarży się większość managerów największych korporacji?

Komunikacja z Y-grekiem

Ponieważ pokolenie Y w niedalekiej przyszłości (jako jedno z ostatnich pokoleń wyżu demograficznego) będzie dominować na rynku pracy, wielu pracodawców postanowiło wyjść im naprzeciw dopasowując się do charakterystycznych dla roczników 1980 - 1990 form pracy i komunikacji. Pierwszym krokiem, który zwiększa skuteczność komunikacji z Y-grekami jest jej zinformatyzowanie poprzez wykorzystywanie w codziennej pracy mediów społecznościowych, komunikatorów (np. Skype) czy stron kariery, a także nowych technologii (smartfony) i stosowanie krótkich (do 500 słów) komunikatów. Kolejne sposoby odnoszą się już głównie do spełniania oczekiwań i potrzeb przedstawicieli tego pokolenia takich jak: stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, zachowywanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym czy prowadzenie działań z zakresu Employer Brandingu, które uczynią ich codzienne obowiązki pełnymi wyzwań.

Zarządzanie Y-grekiem

Dla przedstawicieli pokolenia Y praca to przede wszystkim działanie nastawione na rozwiązywanie zadań i realizowanie celów, które niewiele ma wspólnego z przebywaniem w biurze przepisowych ośmiu godzin dziennie. Aby zwiększyć efektywność pracy młodych warto zastanowić się nad elastycznymi godzinami pracy i formami wykonywania zadań (np. zdalne wypełnianie obowiązków). Dla koncentrujących się na wynikach i osiągnięciach przedstawicieli pokolenia Y, ważne jest jasne określanie celów i wytyczanie ścieżek kariery, docenianie kreatywności i wdrażanie autorskich pomysłów, które są dla nich głównym motywatorem. Sprawdzoną i rekomendowaną formą pracy z przedstawicielami Y-greków jest praca zespołowa, która zakłada realizację przez daną grupę projektową wyznaczonego celu. Istotne jest, jednak, by zespół powołany do wykonania określonego zadania miał zapewnioną swobodę komunikacji i podział obowiązków. Przedstawiciele pokolenia Y chętnie działają w grupie i preferują wolność w dochodzeniu do rozwiązań i podejmowaniu decyzji.
Specjaliści zgodnie podkreślają, że wkraczanie na rynek pracy nowej generacji pracowników Y wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian w systemach zarządzania wielu firm, ponieważ Y to niezwykle zdolni, ale jednocześnie wymagający pracownicy. To właśnie z tego powodu wiele organizacji ma problem z ich zatrudnianiem i utrzymaniem firmie dłużej, niż około roku.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.