Logo header

Wpływ poczucia własnej wartości na pracę

grudzień 06, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: grudzień 06, 2017
Osobom pewnym siebie o wiele łatwiej jest rozmawiać o awansie, podwyżce czy swojej roli w organizacji. Taki pracownik zna swoje atuty, ale jest też świadomy swoich słabych stron i ograniczeń, nad których poprawą chce nieustannie pracować. Dzięki większej samoświadomości jest lepszym współpracownikiem i partnerem do pracy twórczej.

Poczucie własnej wartości i asertywność są często stawiane na równi z wybujałym ego i postawą roszczeniową, co oczywiście nie jest prawdą. Pewność siebie nie ma też nic wspólnego z byciem egoistycznym lub samolubnym. Poczucie własnej wartości jest realistyczną i doceniającą opinią o samym sobie. Oznacza to, że potrafimy uczciwie ocenić swoją wartość oraz doceniać swoje umiejętności, nie uważając się za gorszych od innych osób. Jednocześnie mamy świadomość, że każdy musi się uczyć nowych rzeczy i pod tym względem inni są w podobnej sytuacji. Zwykłe zadowolenie z tego, kim jesteśmy nie oznacza także, że mamy odpowiednio ukształtowane poczucie własnej wartości.

Badania na temat porażek w biznesie pokazują, że często ich przyczyną jest strach menedżera przed podejmowaniem decyzji. Pokazuje to, że szefowie szczególnie powinni pracować nad budowaniem i wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Pewny siebie menedżer akceptuje siebie i innych, ufa własnym decyzjom, nie boi się odpowiedzialności i zna swoje możliwości oraz słabości. Aby jego podwładni rzetelnie realizowali wyznaczone cele, powinien budować i wzmacniać także poczucie ich wartości. Może to osiągnąć poprzez m.in.: akceptację ich opinii, bez krytykowania czy wyśmiewania, wskazywanie obszarów do poprawy oraz chwalenie za dobrze wykonaną pracę, zachęcanie podwładnych do samodzielności, aby sami mogli rozwiązywać problemy i podejmować decyzje w ramach swoich kompetencji. Może to także osiągnąć poprzez proces zrozumiałej i dwukierunkowej komunikacji, tj.: wydawanie jasnych i jednoznacznych poleceń, aby pracownicy nie musieli domyślać się, co miał na myśli ich przełożony, zachęcanie do wyrażania własnych myśli, słuchanie pomysłów innych czy uczciwe wskazywanie błędów.

Przełożony, który ma poczucie własnej wartości, wpływa pozytywnie na swoich podwładnych, podnosząc ich samoocenę. To z kolei zachęca pracowników do działania oraz ma wpływ na chęć ich rozwoju osobistego oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.