Logo header

Wielopokoleniowość na polskim rynku pracy

wrzesień 15, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: wrzesień 15, 2017
Baby Boomers, X, Y i Z – aż cztery pokolenia pracowników można obecnie znaleźć w polskich firmach. Dlaczego pracodawcy powinni wiedzieć czym się różnią w podejściu do pracy i życia, co ich motywuje a co podcina skrzydła?

W chwili obecnej, pośród polskich pracowników, można wyróżnić aż cztery znacząco różniące się pokolenia. Najstarszym jest pokolenie powojennego wyżu demograficznego, określane mianem Baby Boomers. Kolejne to tzw. pokolenie X, które w dorosłe życie wchodziło w czasie transformacji i kształtowania się w Polsce gospodarki wolnorynkowej. Następnym są Y-reki czyli Milenialsi, którzy dorastali już w czasie zwiększonego konsumpcjonizmu. Najmłodsze pracujące pokolenie zwane jest Z-et, choć jest też często określane mianem wirtualni ze względu na wychowanie w otoczeniu najnowszych technologii i wirtualnego świata.

 

Pracownicy należący do poszczególnych grup pokoleniowych, bez względu na zajmowane stanowiska, różnią się nie tylko podejściem do pracy, powierzonych obowiązków, odpowiedzialnością, sposobem ich motywowania czy samym stylem życia. Dlatego tak istotne jest, aby pracodawcy zatrudniający kilkupokoleniowych pracowników, zgłębiali informacje na temat każdego z nich, aby móc efektywniej zarządzać takim zespołem.

 

Każda z tych grup pokoleniowych opisana zostanie w kolejnych materiałach.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.