Logo header

Wellness - czyli dlaczego opłaca się inwestować w zdrowie pracownika?

wrzesień 18, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: wrzesień 18, 2015

Od kilku lat, pracodawcy coraz częściej wydają się zauważać, że zadowoleni pracownicy są synonimem wzrostu zadowolenia klientów i rosnącej rentowności całej firmy. Co więcej, pewnym trendem w miejscach pracy staje się stosowanie różnorodnych działań w zakresie promocji zdrowia, które w trwały sposób mogłyby zwiększać poziom satysfakcji pracowników i dbać o poprawę ich kondycji fizycznejoraz psychicznej. Zarządzanie zdrowiem to zasadniczy element polityki rozwoju zasobów ludzkich, przyczyniający się do osiągania strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Wydajność pracowników zależy od stanu zdrowia

Dane z raportu Eurostatu na IV kwartał 2013 r. pokazują, że Polacy spędzają w pracy średnio 38,5 godz. tygodniowo. Pod tym względem Polska znajduje się więc w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej, ale tylko jedna trzecia polskich pracowników uważa, że ich dobry lub zły stan zdrowia nie wpływa na wydajność ich pracy. Dwie trzecie z nas jest zdania, że wraz z polepszeniem się stanu zdrowia, wzrosłaby nasza wydajność zawodowa – wynika z raportu ,,Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”. Wyniki badania pokazują również, że większość pracowników ceni sobie organizowane przez pracodawców programy i projekty prozdrowotne, licząc na wsparcie, zwłaszcza w sferze zdrowia psychicznego, w tym w łagodzeniu skutków stresu i depresji (45%) lub zapobieganiu chorobom układom krążenia (39%). Jak się jednak okazuje o zdrowie swoich pracowników dba niewielu pracodawców, ponieważ nasz kraj miał najgorszy wynik wśród badanych państw w zakresie faktycznej realizacji takich programów, a stres w miejscu pracy jest w nich nadal tematem numer jeden.

Tworzenie kultury zdrowia priorytetem pracodawców

Najnowszy raport Buck Consultants AT Xerox (www.hrtrendy.pl) pokazuje, że dla blisko 4 na 5 pracodawców tworzenie kultury zdrowia w pracy jest jednym z priorytetowych obszarów działania, jeśli chodzi o Employer Branding. 2/3 badanych twierdzi ponadto, że wdrażanie tego typu programów w dużej mierze pomaga zmniejszyć rotację pracowników na wszystkich stanowiskach w firmie. Może także być dobrym sposobem na zwiększenie zaangażowania całego zespołu, a co za tym idzie, zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Przykładem tego typu zabiegów jest kupowanie dla pracowników i ich rodzin pakietów prywatnej opieki medycznej, szczepień czy zapewnianie zniżek do klubów sportowych. Firmy chcąc rozwijać pracowniczą kulturę sportową często organizują także rywalizację między pracownikami i firmami na boisku, co coraz skuteczniej przeciwdziała bierności i bezruchowi. Ponadto, sporty drużynowe integrują pracowników i uczą ich - między innymi – skutecznej komunikacji, co pozytywnie wpływa na późniejszą ich współpracę w ramach wykonywania codziennych obowiązków.

Eksperci podkreślają jednak, że działania prozdrowotne to nie tylko wspólne bieganie po pracy, ale przede wszystkim prowadzenie systematycznych badań zdrowotnych, wymiana foteli w firmie na wygodniejsze lub ekranów komputerowych na nieszkodliwe dla oczu. Obszarów, w których można wesprzeć pracowników, jest wiele i należy mieć świadomość, że w każdej organizacji wygląda to inaczej. Ważne jest jednak, by dobrze je zdiagnozować, bo tylko wtedy będą dobrze spełniać swoją rolę i zostaną w pełni dopasowane do oczekiwań oraz potrzeb pracowników.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.