Logo header

Talenty w organizacjach

listopad 30, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: listopad 30, 2017
Za talent zwykło się uważać kumulację uzdolnień danej osoby analizowanych pod kątem jej potencjału intelektualnego, cech osobowościowych i czynników środowiskowych.

Osoby utalentowane charakteryzują się ponadprzeciętnymi możliwościami intelektualnymi, tj. wysokim poziomem inteligencji ogólnej, połączonej z pasją i własną motywacją do działania. Konkretne cechy osobowości, wskazywane jako talent, to wewnętrzna dyscyplina, wytrwałość, wiara we własne możliwości, niestandardowe myślenie, kreatywność czy emocjonalność. Talent zmienia się w czasie. Mają na to wpływ czynniki środowiskowe. Mogą być one wewnętrzne, kiedy zmiana zachodzi pod wpływem elementów poznawczych, nabywania nowych umiejętności, oddziaływania nowych elementów motywacyjnych lub zewnętrzne, działające wokół osoby, takie jak grupa znajomych, rodzina, organizacje, do których należymy, a nawet czynniki losowe czy określone okoliczności.

Istnieje szereg metod diagnozy zawodowej, dzięki którym można wyłowić utalentowane jednostki spośród pracowników lub osób kandydujących do pracy. Pozwalają one zbadać potencjał konkretnej osoby, jej talenty, mocne i słabe strony oraz trafnie prognozować, czy nadaje się ona na dane stanowisko. Daje to możliwość znalezienia najlepszego kandydata do pracy, awansowania odpowiednich ludzi, dopasowania osoby do stanowiska, a także zapanowania i dostosowania do potrzeb pracownika jego ścieżki rozwoju i kariery. Utalentowane jednostki szczególnie oczekują takich możliwości od swoich pracodawców.

Warto podkreślić, że diagnoza talentów odgrywa kluczową rolę przy obsadzaniu stanowisk menedżerskich, które bezpośrednio wpływają na realizację celów i działań w firmach.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.