Logo header

Samozarządzanie - nowa droga do realizacji celów biznesowych

wrzesień 27, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: wrzesień 27, 2017
Wydawałoby się, że słowo samozarządzanie nieodzownie łączy się z przedsiębiorczością i prowadzeniem własnej firmy. Nawet w klasyce teorii zarządzania mamy transparentny podział na pracowników, którzy wykonują zadania i menedżerów, którzy zarządzają. To w sposób klarowny wpływa na podział pracy oraz przypisanie autorytetów wynikających z hierarchii oraz struktur w firmie. Są one gwarantem skutecznego zarządzania organizacjami. Taki system powoduje nadrzędną rolę interesów firmy i menedżerów w stosunku do potrzeb jednostek i ogółu pracowników.

Zmiany wymuszają zmianę

Dynamicznie zmieniający się świat, rosnąca konkurencja, globalizacja czy nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy spowodowały, że dotychczasowe teorie i strategie przestają być efektywne, a to wymusza zmianę podejścia do zarządzania oraz potrzebę tworzenia nowego modelu. Człowiek, jako integralny element każdej organizacji, staje się jej centralnym punktem. Pojawiło się podejście zgodne z zasadą, że to od ludzi oraz relacji między nimi, w największym stopniu zależy powodzenie działań i sukces firmy.

W nowej strategii kładzie się nacisk przede wszystkim na zaufanie, samoświadomość oraz samoregulację jednostki, a nie na zewnętrzną kontrolę. Zmiana ta wynika z faktu, że samoregulacja połączona z własną determinacją pozwala, żeby każdy z pracowników mógł realizować swoje potrzeby, np. kompetencji, autonomii czy relacji międzyludzkich, w przyjaznym otoczeniu.

W tak zarządzanych firmach nie ma centralnego kierowania ani sztywnej hierarchii, nie ma tytułów, awansów, odgórnego motywowania. Wszyscy członkowie organizacji - pracownicy - jako samozarządzający jej członkowie, znają cele strategiczne firmy, swojego działu i własne oraz w porozumieniu z innymi w sposób konsekwentny je realizują. To powoduje, że działania każdego pracownika są zorganizowane i transparentne oraz nie wynikają z odgórnego przymusu, ale są pochodną osobistej motywacji. Jej fundamentem jest własny rozwój, samodoskonalenie się, chęć sprawdzenia oraz samozarządzanie. 

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.