Logo header

Rynek pracy w branży meblowej

styczeń 12, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: styczeń 12, 2017
Według danych statystycznych branża meblarska w Polsce obejmuje około 24 tysiące firm. Zdecydowaną większość z nich (ponad 90%) stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli podaje, że zatrudniają one około 160 tysięcy pracowników. Wiele firm deklaruje chęć rozszerzania działalności i powiększania swoich zakładów, co przekłada się na potrzebę zatrudnienia wykwalifikowanej kadry.

Kryzys a branża meblowa

Kryzys w 2008 roku dotknął także branżę meblową w Polsce i na świecie. Wszyscy główni importerzy i eksporterzy odczuwali jego skutki jeszcze w 2012 roku. Jak podała firma B+R Studio, monitorująca rynek meblarski w Polsce, w 2012 roku wartość produkcji sprzedanej firm meblowych wyniosła 29,4 mld złotych. Wartość ta obniżyła się o 7,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednakże stagnacja w branży i spadek dochodów firm stał się motorem do wzmożonej pracy, usprawnienia działania oraz poszukiwania nowych źródeł sprzedaży i eksportu poza granice Polski.

 

Co wpływa na rynek pracy w branży meblowej?

Na kształt rynku pracy w polskiej branży meblowej wpływ ma przede wszystkim postępująca automatyzacja produkcji oraz wszelkie procesy związane z jej optymalizacją. Nie bez znaczenia jest także przykładanie przez firmy coraz większej uwagi do reklamy oraz sprzedaży w Internecie, czyli tzw. e-commerce. Ponadto przez ostatnie lata zmienił się sposób zarządzania przedsiębiorstwami. Ogromne znacznie dla polskiej branży meblowej ma również eksport mebli. Około 95% mebli wyprodukowanych w Polsce trafia na zagraniczne rynki. W skali świata Polska jest czwartym ich największym eksporterem . W 2012 roku wyeksportowano z Polski towary o wartości 27,9 mld złotych . Natomiast szacuje się, że w 2016 roku wartość ta osiągnie 41 mld złotych – to ogromny wzrost w ciągu czterech lat.

 

Jakich pracowników potrzebuje branża meblowa?

Zautomatyzowanie linii produkcyjnych sprawia, że firmy meblowe zmniejszyły zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych robotników do prac podstawowych. Równocześnie obserwuje się popyt na wykwalifikowanych pracowników - operatorów maszyn i planistów całych procesów produkcji.

Nowe miejsca pracy w branży meblowej powstają również dzięki nowym inwestycjom i rozwojowi istniejących już firm – przede wszystkim w wyniku budowy nowych fabryk i magazynów. Te nowe powierzchnie wymagają zatrudniania pracowników w działach logistycznych: planistów, spedytorów, kierowców i wielu innych.

W ostatnich latach obserwuje się także częstszy nabór na stanowiska menadżerskie i kierownicze. Jest to w szczególności wynik rozrastania się firm i tworzenia nowych filii na terenie Polski, a także w krajach sąsiadujących.

Rozwój sprzedaży internetowej, większa obecność producentów oraz sklepów na portalach społecznościowych powoduje wzrost wakatów do obsługi sklepów w sieci , ale też do pracy w promocji i kreowaniu wizerunku firm w social media.

 

Branża meblowa w Polsce po kryzysie w 2008 roku mocno odbiła się i coraz prężniej się rozwija, inwestując w nowe fabryki i poszukując źródeł sprzedaży wytworzonych towarów. W tej branży silnie widoczny jest wzrost wymagań co do kompetencji potencjalnych pracowników. Zauważa się także większe zróżnicowanie stanowisk: od pracowników produkcji, poprzez zatrudnionych w logistyce, po osoby obsługujące e-commerce.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.