Logo header

Rozwój zawodowy oparty na dialogu z przełożonym

lipiec 20, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: lipiec 20, 2015
Znane powiedzenie mówi: Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zajdziesz w inne miejsce, niż chcesz” i zwraca uwagę na to, jak ważne jest wyznaczanie sobie celów i realizowanie ich według rozpisanego planu. W przypadku osiągania celów zawodowych w wielu momentach naszej kariery kluczowym okazuje się być wsparcie przełożonego, które daje wiele korzyści zarówno pracownikowi, jak i samemu kierownikowi angażującemu się w rozwój swoich podwładnych.

Duża rola dialogu w organizacji

Kierownik, który chce dbać o rozwój swoich podwładnych powinien przeprowadzać z nimi regularne rozmowy dotyczące ich kariery w danej organizacji. Nie tylko po to, aby móc śledzić rozwój i aspiracje zawodowe swoich pracowników, ale również, by móc zarządzać ich oczekiwaniami w stosunku do obecnego miejsca pracy oraz monitorować i wspierać ich rozwój. Dla pracownika, z kolei, tego typu narzędzia są sposobem na dokładne precyzowanie i stałe weryfikowanie własnych planów zawodowych w oparciu o konstruktywną opinię specjalisty. Dzięki prowadzonym rozmowom obie strony wiedzą czego mogą od siebie nawzajem oczekiwać i czego wymagać, a to główne składniki, które budują partnerskie i oparte na wzajemnym szacunku relacje w organizacji.

Model 70-20-10

W budowaniu podejścia skoncentrowanego na wykorzystywaniu umiejętności nabywanych przez pracowników w trakcie praktyki zawodowej oraz dialogu z przełożonym pomocny jest model 70-20-10 oparty na filozofii rozwoju. Ten pioniersko zastosowany przez Erica Schmidta w firmie Google model biznesowy dzieli się na trzy części według, których: 70% rozwoju człowieka zdobywamy poprzez osobiste doświadczenia, 20% ucząc się od innych, a 10% poprzez formalne szkolenia. W kontekście budowania dialogu w organizacji, kluczowe jest owo 20%, które pozwala na wymianę wiedzy i poglądów między kierownikami, a ich podwładnymi oraz ich efektywną współpracę i synergię płynącą z pracy zespołowej. W tym kontekście, należy zatem pamiętać, że praca z szefem nie powinna nam się kojarzyć jedynie z planowaniem zadań, ale przede wszystkim z pracą nad własnym rozwojem, przechodzeniem przez proces własnych dokonań i kształtowaniem z przełożonym dalszych kroków kariery.

Każdą organizację i mechanizmy jej działania tworzą pracownicy, którzy pracują efektywniej, kiedy otrzymują jednoznaczne informacje zwrotne na temat własnych dokonań, swoich możliwości oraz perspektyw na przyszłość. Rozwój zawodowy opierany na dialogu z przełożonym jest jedną z najlepszych form komunikacji wewnętrznej oraz jednym z najskuteczniejszych sposobów na docenienie pracownika i jego roli w organizacji, którą współtworzy.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.