Logo header

Przewodzenie talentom w pracy

czerwiec 25, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: czerwiec 25, 2015

Zarządzanie talentami dotyczy pracowników o najwyższym potencjale w organizacji i stanowi poważne wyzwanie dla kadry kierowniczej, ponieważ to właśnie na talentach, które są czynnikiem kluczowym dla rozwoju biznesu, firmy w dużej mierze, budują swoją przewagę konkurencyjną. Właściwe uwzględnianie, zdefiniowanie oraz zarządzanie talentami pozwala firmie w prosty i naturalny sposób osiągać zamierzone cele, a dla pracowników jest źródłem satysfakcji i motywacji. Nic zatem dziwnego, że przewodzenie talentom w pracy staje się zadaniem coraz bardziej pilnym, ważnym i powszechnym, wymagającym ciągłego balansowania pomiędzy zmieniającymi się potrzebami firmy, a potrzebami rozwojowymi i ambicjami pracowników.

Zarządzanie talentami po mistrzowsku
Badania pokazują, że tylko niewielki odsetek kadry kierowniczej potrafi skutecznie zarządzać talentami (www.executiveboard.com). Wśród kluczowych umiejętności, które powinny posiadać osoby odpowiedzialne za zarządzanie talentami w firmie, duży nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu zarządzania wydajnością oraz znajomość etyki biznesu, która jest niezwykle ważna przy współpracy z najlepszymi pracownikami. Najlepsi w zarządzaniu talentami zwracają również uwagę na projektowanie tego typu działań w dwóch perspektywach: krótkoterminowej, która mówi, jakich ludzi potrzebuje organizacja, aby osiągnąć zamierzone cele tu i teraz, oraz długoterminowej, która sygnalizuje jacy ludzie zagwarantują jej osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

Podejście liderów
W zarządzaniu talentami, oprócz dobrego zdefiniowania strategii i wyznaczenia w tym obszarze krótko – i długoterminowych celów, ważne jest również, aby menadżerowie wdrażający konkretne rozwiązania wykazywali się myśleniem strategicznym. Badania pokazują, że skupianie się na najzdolniejszych i najlepszych pracownikach, przynosi relatywnie większe korzyści, niż wyrównane inwestycje w rozwój całej kadry, który jest poważną i szeroko zakrojoną inwestycją. Między innymi z tego powodu, osoby zarządzające talentami w organizacji muszą posiadać umiejętności pozwalające im na odpowiednią alokację zasobów, która wiąże się z wykonaniem analizy kompetencji pod kątem zapotrzebowania na nie w przyszłości, a następnie porównaniem ich ze stanem faktycznym i podjęciem ewentualnych działań uzupełniających w obszarach wykazujących braki. Wśród najczęściej spotykanych strategii i programów rozwojowych dla talentów wyróżnia się te przeznaczone dla niewielkich grup pracowników, mające na celu rozwijanie kilku, kluczowych dla firmy, kompetencji poprzez udział pracowników w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach czy spotkaniach. Decydując się na zarządzanie talentami jedynie kluczowych pracowników ważne jest jednak zdefiniowanie ich, jako grupy w sposób zrozumiały i akceptowalny przez pozostałych członków organizacji, w oparciu o sensowne kryteria.

Niezależnie od przyjętej formy wdrażania, efekty prowadzonych w zakresie zarządzania talentami czynności zależą od stopnia, w jakim zdobywana przez pracownika nowa wiedza teoretyczna wykorzystywana jest w praktyce w konkretnych projektach biznesowych, które nie tylko wpływają na jakość posiadanej przez niego wiedzy, ale pozwalają również na sprawdzenie efektywności prowadzonych w omawianym obszarze działań.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.