Logo header

Ocena pracownicza – trampolina do kariery

maj 22, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: maj 22, 2015

Pojęcie oceny pracowniczej definiuje się jako tę część zarządzania zasobami ludzkimi, która polega na wartościowaniu poziomu wykonywanych zadań, cech osobowościowych, zachowań i postaw pracowników w odniesieniu do celów i misji firmy. Prawidłowo przeprowadzona ocena pracownicza w organizacji, pozwala pracodawcy na dobre i racjonalne podejmowanie decyzji kadrowych. Dla pracownika zaś, może być podstawą do zwolnienia z pracy, albo trampoliną do kariery.

Dlaczego warto oceniać i być ocenianym?
Powodów jest kilka. Dzięki ocenie pracowniczej zatrudniający może zweryfikować stopień realizacji postawionych przed pracownikiem celów, określić terminy, zadania, programy naprawcze i ustalić priorytety, co do jego kolejnych działań. Ponadto to doskonała szansa na poznanie wzajemnych aspiracji, potrzeb i oczekiwań związanych z dalszą współpracą obu stron. Ocena pracownicza i jej rezultaty stanowią bardzo ważny element życia zawodowego każdego pracownika pozwalając pracodawcy i pracownikowi na wspólne dojście do pewnych wniosków i wyznaczenie celów na przyszłość.

Ocena okresowa a awans
Wśród głównych efektów, jakie niosą za sobą wyniki oceny okresowej wymienia się wpływ na poziom wynagrodzenia pracownika, jego awans czy decyzję o uczestnictwie w dodatkowych szkoleniach, a nawet zwolnieniu. Szacuje się, że w co trzeciej firmie oceny okresowe mają bezpośrednie przełożenie na faktyczne zarobki pracownika, co prowadzi do wniosku, że im lepszy wynik rozmowy oceniającej, tym większe szanse na podwyżkę, dodatkowe świadczenia pozapłacowe lub awans. Przejście na stanowisko wyższe stopniem lub poszerzenie kompetencji pracownika o kolejne, bardziej odpowiedzialne lub wymagające działania to bardzo częsty skutek pozytywnego wyniku po ocenie okresowej, która rzutuje na dalsze losy i rozwój kariery pracownika w danej firmie.

Niska ocena kompetencji, co dalej?
Jeśli wyniki oceny okresowej pokazują, że pracownik nie spełnia założeń modelu kompetencyjnego lub wskaźników związanych z realizacją konkretnego celu, ocena okresowa to szansa na poznanie jego braków kompetencyjnych na danym stanowisku i zastosowanie odpowiednich narzędzi w celu ich uzupełnienia. Wnioski płynące z oceny okresowej są obszernym źródłem wiedzy i podstawą decyzji menadżerów co do tego, czy i jak inwestować w pracownika. Odpowiednio przeprowadzona ocena okresowa, niezależnie od wyników końcowych, jest najlepszą drogą do poznania pracowników i gwarancją skuteczności funkcjonowania całej organizacji w przyszłości.

Dla pracowników, nawet najtrudniejsza rozmowa oceniająca może okazać się bardzo konstruktywna i motywująca, pod warunkiem, że w jej efekcie pracownik pozna sposoby, dzięki którym będzie mógł realizować swoje zadania lepiej i efektywniej. Dla pozostałych to szansa na pokazanie swoich najlepszych stron przełożonym, udowodnienie, że są we właściwym miejscu i zasługują na awans. Oceny okresowe nierzadko stają się także narzędziem, które pozwala wyłowić ukryte talenty w organizacjach, a co za tym idzie, wraz z rozwojem personelu, stale rozwijać zasoby całej firmy.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.