Logo header

Niejednorodne pokolenie Y

kwiecień 13, 2016

Wróć do listy
Data publikacji: kwiecień 13, 2016
Od pewnego czasu są definiowani, jako jedno z największych wyzwań dla pracowników działów HR, wśród których budzą mieszane uczucia. Roszczeniowi, niestabilni, ale dobrze wykształceni przedstawiciele pokolenia Y w 80% swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywają już w czasie studiów, po to, aby później, w 40% pracować w międzynarodowych firmach, a w 10% założyć własną działalność gospodarczą. W wyniku badania ,,Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości.” (Pełny raport do pobrania) firma doradcza Deloitte podzieliła ,,Igreki” na cztery kategorie: Tytanów, Alpinistów, Umiarkowanych i Sceptyków.

Cztery grupy pokolenia Y[1]

Tytanom codzienna praca przynosi spełnienie i satysfakcję, dlatego deklarują, że pracowaliby nawet, gdyby nie było to konieczne. Ponadto, praca jest dla nich źródłem dobrobytu i okazją do nawiązywania, i utrzymywania kontaktu z innymi.
Alpiniści nastawieni są na karierę, jednak tak, jak Tytani są zdania, że dzięki pracy mogą w pełni się rozwijać. Przedstawiciele tej grupy mocno angażują się w codzienną pracę, ale cenią sobie odpoczynek i swój czas wolny. Dla Umiarkowanych praca również wiąże się z rozwojem, jednak traktują ją także, jako obowiązek wobec społeczeństwa. Ważny jest dla nich work – life balance, który pozwali im dbać o zdrowie oraz pielęgnować przyjaźnie.
Sceptycy traktują pracę, jako obowiązek i sposób na zarabianie pieniędzy. W porównaniu z pozostałymi grupami, nie są skłonni do poświęcania się dla pracy, ponieważ nie uważają, że dzięki temu osiągną więcej, niż inni.

Pokolenie Y, świadome swoich kompetencji

Dla przedstawicieli pokolenia Y duże znaczenie ma rozwijanie kompetencji, w szczególności zaś tych, które są pożądane przez pracodawców (np.: samoorganizacja pracy, logiczne i analityczne myślenie, umiejętność szybkiego oraz efektywnego uczenia się, odporność na stres). W ocenie ,,Igreków” (9 na 10 badanych) wysoko rozwinięte są u nich: umiejętność efektywnego uczenia się, analityczne myślenie, komunikatywność oraz praca zespołowa. Przy wyborze miejsca pracy młodzi ludzie zwracają uwagę na możliwości rozwoju, wynagrodzenie, elastyczność czasu pracy, a także atmosferę panującą w firmie.

Menedżer – Ekspert - Lider

Dla uczestników badania bycie liderem to zarówno pełnienie funkcji menedżera, jak i eksperta w danym obszarze. Idealny, zdaniem pokolenia Y, lider to osoba myśląca strategicznie, wyróżniająca się charyzmą, umiejąca inspirować innych do działania. Wśród respondentów badania, aż 66% ankietowanych już teraz uważa się za lidera, a większość z nich to Tytani i Alpiniści. Na pytanie o plany związane z karierą, 42% badanych odpowiedziało, że chciałoby zajmować stanowiska menedżerskie, ale tylko co czwarty myśli o najwyższych pozycjach tego szczebla.

Przedstawiciele pokolenia Y są przekonani, że wejście na rynek pracy nie należy do najtrudniejszych zadań. Nastawione na edukację i rozwój ,,Igreki” nie są jednorodną grupą, dlatego wymagają indywidualnego podejścia ze strony pracodawców, które pozwoli nie tylko na wykorzystanie ich potencjału, ale także zapewni im rozwój i czerpanie satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

[1] Wśród najbardziej pożądanych przez pracodawców grup, według badania znaleźli się Tytani i Alpiniści

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.