Logo header

Kobiety w sektorze TSL

lipiec 11, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: lipiec 11, 2018
Sektor TSL łączy działania z zakresu transportu, spedycji i logistyki, czego efektem ma być efektywna organizacja transportu. Według danych Komisji Europejskiej, różne gałęzie szeroko pojmowanej branży TSL w krajach europejskiej wspólnoty zatrudniają ponad 11,4 miliona osób

Sektor TSL łączy działania z zakresu transportu, spedycji i logistyki, czego efektem ma być efektywna organizacja transportu. Według danych Komisji Europejskiej, różne gałęzie szeroko pojmowanej branży TSL w krajach europejskiej wspólnoty zatrudniają ponad 11,4 miliona osób. Oznacza to, że co 20-te stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem towarów.

Branża ta zdominowana jest przez mężczyzn, a odsetek stanowisk zajmowanych przez kobiety stanowi jedynie 23%. Dominacja mężczyzn związana jest głównie z faktem, iż zajmują oni stanowiska na każdym poziomie łańcucha obsługi. Panie, z niewielkimi wyjątkami, znajdują zatrudnienie głównie w sektorze usług oraz kadrze zarządzającej i administracji. Dodatkowo, wiele stanowisk w sektorze nie jest atrakcyjna z punktu widzenia kobiet.

Krajowy rynek transportu na tle całej Unii Europejskiej wypada pod tym względem nieco gorzej – odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze to około 20%. Nasz kraj, pod względem zatrudnienia w tej branży kobiet, znajduje się w połowie europejskich statystyk. W czołówce jest Cypr, gdzie zatrudnienie pań stanowi 31%, druga w statystykach jest Francja (27%) a następnie Czechy (26%). Najmniej kobiet zatrudnia ten sektor w Luksemburgu (12%), Grecji oraz Słowenii (po 16%).

Dysproporcje w zatrudnieniu są zależne w dużym stopniu od konkretnego obszaru – tu najgorzej wypada transport drogowy i kolejowy (ok. 14%) a najlepiej lotniczy (40-60%).

W ostatnim czasie Komisja Europejska podejmuje aktywne działania zmierzające do poprawy kwestii równouprawnienia płci, zwalczania barier z tym związanych oraz wypracowania rozwiązań i dobrych praktyk na przyszłość.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.