Logo header

Kapitał ludzki. Jak go mierzyć?

sierpień 04, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: sierpień 04, 2015

Chcąc możliwie najprościej określić czym jest kapitał ludzki należy powiedzieć, że jest to wartościowa wiedza, jaką posiadają ludzie. Wartościowa, czyli taka, dzięki której, jej posiadacze mogą czerpać z niej bezpośrednie korzyści. Zarówno kapitał ludzki, jaki i inwestycje w ten kapitał są ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Wyższy poziom wykształcenia, powoduje wzrost dochodów, zwiększa popyt na dobra i usługi, co przekłada się na tym samym na wzrost gospodarczy. Jak zatem mierzyć kapitał ludzki, którego nie da się wyrazić w jednoznacznych jednostkach? Oto kilka metod na radzenie sobie z tym wyzwaniem.

Human Capital Monitor vs. The Value Triangle 

Jednym z narzędzi, które służą do mierzenia kapitału ludzkiego jest narzędzie typu Human Capital Monitor, które zostało zaprojektowane przez Andrew Mayo i według którego kapitał ludzki jest obliczany jako generalny wskaźnik finansowy, który wartość zasobów ludzkich szacuje, jako iloczyn kosztów zatrudnienia pracownika i jego indywidualny współczynnik wartości podzielone przez 1000. Innym sposobem na określenie kapitału ludzkiego jest podejście znane, jako ,,triada wartości”, które zakłada przyporządkowywanie kapitału ludzkiego, jako elementu:
• dzięki, któremu rośnie wartość firmy i wówczas spotykamy się z redukcją kosztów
• który stanowi wartość dodaną firmy i wspiera wdrażanie kluczowych dla niej strategii
• który jest wartością wykreowaną organizacji i prowadzi do wyznaczania nowych celów i poszerzania dotychczasowej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rozwiązania bezpośrednie
Wśród bezpośrednich rozwiązań, które pozwalają określić elementy składowe kapitału ludzkiego dla stanowisk wyższego szczebla wyróżnia się między innymi testy psychologiczne służące ocenianiu kandydatów, którzy się o nie ubiegają lub wywiady kompetencyjne, stanowiące przykład sposobu na porównywanie pracownika lub zespołu pracowników ze standardami rynkowymi charakterystycznymi dla jakiegoś obszaru. To właśnie tego typu narzędzia dają najwięcej informacji na temat wartości kapitału ludzkiego, jakim dysponuje nasza organizacja, jednak aby mogły być one maksymalnie skuteczne warto przeprowadzać regularne badania zaangażowania pracowników, które są źródłem wiedzy na temat chęci i gotowości pracowników do podejmowania kolejnych wysiłków prowadzących do sukcesu biznesowego firmy.

Kapitał ludzki to zasób, który zwłaszcza w ostatnich latach odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w organizacjach. Zarządzanie kapitałem ludzkim z uwzględnieniem jego pomiarów jest niezwykle istotne w codziennym funkcjonowaniu firm, ze względu na to, że pracodawcy nadal borykają się z dużymi trudnościami w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników i utrzymywaniem ich wysokiej motywacji do pracy.
Tekst powstał na podstawie: http://hrstandard.pl/2011/02/28/jak-zmierzyc-kapital-ludzki-w-firmie/

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.