Logo header

Jakich zachowań powinien unikać kierujący zespołem?

maj 31, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: maj 31, 2017
Jakie postawy i działania szefa nie zachęcają jego podwładnych do efektywnej pracy? Czego lepiej nie robić będąc przełożonym?

Na dobre wyniki pracy zespołu, ale także poszczególnych jego członków,  w dużym stopniu ma wpływ charakter, osobowość i styl zarzadzania managera. Oto zachowania przełożonego, które według nas, w największym stopniu demotywują do efektywnej pracy.

Krzyk i agresja słowna przełożonego nie sprzyjają dobrej atmosferze w miejscu pracy ani jej efektywności. Jeśli szef podnosi głos, obraża lub poniża pracowników, także przy innych, traci szacunek i bardziej „wycofuje” niż motywuje podwładnych.

Częsta krytyka i brak pochwał ze strony szefa, to podcinanie skrzydeł pracownikom. Używanie raczej „kija” niż „marchewki” powoduje strach i brak motywacji do lepszego działania.

Nietolerowanie sprzeciwu i zbyt autorytarny styl zarządzania szefa szkodzi zespołowi i całej firmie. Taki przełożony nie akceptuje wybitnych jednostek, traktując je jako zagrożenie i szybko się ich pozbywa.

Niedotrzymywanie danego słowa przez przełożonego w sprawach dotyczących np. wynagrodzenia, stanowiska czy innych zobowiązań złożonych w zamian za wymierną pracę, nie sprzyja motywowaniu pracownika do dalszej, efektywnej pracy.

Unikanie odpowiedzialności i brak decyzji wstrzymuje rozwój firmy. Wiecznie zajęty szef, trzymający decyzyjność w swoim ręku i odwlekający wszystko w nieskończoność, to hamulec dla wszystkich.

Częsta zmiana zdania przez szefa związana z zadaniami, projektami i ich realizacją powoduje, że marnowany jest czas pracy pracowników i rosną koszty firmy.

Kontrola i inwigilacja pracowników przez szefa poprzez montaż kamer, stały podgląd ekranów komputerów, czy rozliczanie z każdych 5 minut wyjścia poza biurko, powoduje samokontrolę pracowników w każdym geście, czynie, słowie i ogromny stres.

Nakręcanie „wyścigu szczurów” i niezdrowej rywalizacji przez szefa sprawdzić się może w osiąganiu dobrych wyników jedynie w krótkim okresie. W dłuższym czasie prowadzi do konfliktów i niezdrowej atmosfery w firmie.

 

Ciekawostką jest to, że według badań szefowie negatywnie oceniani przez podwładnych w różnych obszarach, nie mają sobie nic do zarzucenia i uważają, że potrafią świetnie motywować ludzi do efektywnego działania.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.