Logo header

Jak upominać pracowników i jednocześnie ich motywować?

styczeń 04, 2016

Wróć do listy
Data publikacji: styczeń 04, 2016
Motywowanie i upominanie pracowników to dwa najtrudniejsze zadania, z jakimi zmagają się osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

Motywowanie i upominanie pracowników to dwa najtrudniejsze zadania, z jakimi na co dzień zmagają się osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Badania pokazują, że tylko niewielki odsetek pracodawców szkoli nowo awansowanych menedżerów z technik motywowania i zwracania uwagi podwładnym, a w znacznej większości uczą się oni swoich nowych obowiązków metodą prób i błędów, które nie zawsze pozytywnie odbijają się na całej organizacji i najcenniejszych dla niej zasobach, czyli pracownikach. O czym należy pamiętać przy udzielaniu odpowiedzi zwrotnej pracownikowi tak, by zrozumiał swój błąd, ale nie stracił motywacji do pracy? Oto kilka praktycznych wskazówek. 


Wyznaczaj długofalowe cele i egzekwuj wyznaczone standardy


Najbardziej doceniani przez pracowników menedżerowie wyznaczają swoim zespołom długofalowe cele, które obok celów krótkoterminowych, prywatnych i szczegółowych, rozbudzają motywację zatrudnionych oraz pomagają przezwyciężać ich ewentualne niepowodzenia i chwile zwątpienia. Dobry menedżer to człowiek, który potrafi skutecznie egzekwować ustalone standardy, w obliczu błędów popełnianych przez pracowników. Żaden pracownik nie czuje się dobrze mierząc się z krytyką, dlatego ważne jest, aby udzielana mu informacja zwrotna była konstruktywna, opierała się na faktach, partnerskich relacjach i wskazywała pożądane w danej sytuacji zachowania. 


Informacja zwrotna metodą: SPINKA


Jednym z najczęściej rekomendowanych sposobów na udzielanie informacji zwrotnych pracowników jest technika SPINKA, która w rozmowie z pracownikiem zakłada następujący schemat wypowiedzi menedżera:


S - sprecyzuj
P - pozytyw
I - (jednocześnie)
N - negatyw
K -  pokaż konsekwencje negatywów
A - i daj alternatywę.

Technika SPINKA pomaga managerom w przekazywaniu jasnych komunikatów swoim zespołom. Ważne jest, że stawia na równi wady i zalety pracownika, a przy tym pokazuje co jeszcze można zrobić w danej sytuacji tak, aby zminimalizować negatywne konsekwencje danej sytuacji. W odróżnieniu od innych metod tego typu (np. metoda kanapki: pozytyw – negatyw – pozytyw), SPINKA nie budzi w pracowniku przeświadczenia, że szef chwali go tylko po to, by za chwilę poddać go krytyce, ale tworzy atmosferę zaufania i sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań. 

Motywowanie i upominanie to niekończący się proces. Nie da się pracowników zmotywować raz na zawsze, podobnie, jak nie można nauczyć ich wszystkiego i uczynić bezbłędnymi. Dlatego menedżer powinien być świadomy, tego, że wypracowane dziś rozwiązania w sferze motywacji pracowników, mogą za kilka lat okazać się niewystarczające, a wiedza, o tym, co w danym momencie jest dla pracownika kluczowe i jakie działania wspierają jego rozwój, okaże się podstawą do zarządzania personelem w organizacji. 

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.