Logo header

Jak szef może umiejętnie łączyć cele biznesowe z celami osobistymi pracowników?

marzec 14, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: marzec 14, 2018
Łączenie interesów pracodawcy i pracownika nie jest łatwym zadaniem. Jednak ma istotny wpływ na efektywność pracy. Jakimi działaniami można to osiągnąć?

Otwarta komunikacja. Warto zachęcać pracowników do dzielenia się informacjami na temat swoich planów, celów, aspiracji. Wiedza ta pozwoli skuteczniej przydzielać im obowiązki oraz określać cele biznesowe uwzględniające cele osobiste ludzi.

                                    

Docenianie zamiast chwalenia. Chwalenie dotyczy osoby i oceny jej zachowania lub cech. Docenianie to uznanie zasług i konkretnych działań. Jest też oznaką partnerskich relacji.

 

Wykorzystywanie mocnych stron. Eksplorowanie talentów pracowników podczas ich codziennych zadań spowoduje, że praca stanie się dla nich bardziej interesująca.

 

Współodpowiedzialność. Poprzez takie działanie podnosi się zaangażowanie całego zespołu. Pracownicy muszą przestrzegać tych samych standardów wykonywania zadań, co daje im poczucie równości i sprawiedliwości. Wspólna odpowiedzialność za projekty motywuje pracowników do efektywniejszej pracy.

 

Rozwój pracowników. Działania rozwijające kompetencje ludzi i zdobywanie przez nich nowych umiejętności podnosi ich zaangażowanie oraz chęć wykorzystywania nabytej wiedzy w działaniu. Dodatkowo, osoby które kreują własną ścieżkę kariery zawodowej chętniej angażują się w realizacje celów firmy, która pozawala im jednocześnie realizować cele osobiste.

 

Stanowiska pracy i narzędzia. Warto słuchać pomysłów pracowników w zakresie nowych metod, procedur, platform, narzędzi, na których chcieliby pracować i które mogłyby podnieść efektywność ich pracy. Na osobistych aspiracjach, chęci wykorzystywania nowych technologii czy nawet ludzkiej ciekawości, firmy mogą również skorzystać.

 

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.