Logo header

Jak skutecznie pozyskiwać talenty?

grudzień 17, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: grudzień 17, 2015

Powszechny dostęp do nowych technologii i środków produkcji sprawiają, że przedsiębiorcy mają duże trudności w konkurowaniu ze sobą w tych obszarach. Jedyne, co niezmiennie i skutecznie odróżnia od siebie poszczególne organizacje działające w danej branży, to ich pracownicy i przyjęta w nich kultura organizacyjna. Nic więc dziwnego, że pracodawcy są gotowi na podjęcie dużego wysiłku, aby przyciągnąć właśnie do swoich struktur talenty, których obecność potwierdzi wyjątkowość firmy, przynosząc jej tym samym szereg korzyści. 


Walka o talenty trendem numer jeden


Utalentowani i elastyczni pracownicy są coraz ważniejsi dla pracodawców – wynika z raportu Deloitte, który powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród przedstawicieli 1,3 tysiąca firm w 59 krajach. Ponad 60 % osób na świecie (51% w Polsce) wskazało na znaczenie utalentowanych pracowników, o których pracodawcy będą zabiegać. Talentem dla pracodawców nie są wybrane czy wyselekcjonowane grupy pracowników, ale kompetencje, które są dla nich kluczowe w danym momencie. Ta teza znajduje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez Hay Group, które pokazują, że w Polsce pod pojęciem talentu rozumie się duży potencjał rozwojowy pracownika oraz jego wysoki profil kompetencyjny o szczególnym znaczeniu dla organizacji. 


3xZ – zainteresować, zatrudnić, zatrzymać


Zarządzanie talentami to proces, który zakłada poszukiwanie, rekrutowanie, rozwijanie i utrzymanie w danym przedsiębiorstwie osób o wysokim potencjalne dla firmy. Warunkiem, który firmy powinny spełnić, aby móc skutecznie zarządzać talentem pracowników, jest podjęcie szeregu działań, które zwiększą efektywność tego procesu. Ponadto, należy pamiętać, że jednym z celów zarządzania talentami jest budowanie silnych relacji pomiędzy zatrudnionymi a firmą. Nie bez znaczenia zatem, są w tej kwestii działania z zakresu Employer Brandingu, które w połączeniu z odpowiednio przygotowanym i wdrożonym programem zarządzania talentami, dają gwarancję, że dobrze wyszkoleni, doceniani i spełnieni pracownicy zostaną w firmie nawet w czasie kryzysu.


Kluczowa rola Menedżerów


W procesie zarządzania talentami jest wiele kwestii, o których pracodawca musi pamiętać, aby działania w tym obszarze przynosiły oczekiwane efekty, a więc zatrzymywały w organizacji kluczowych pracowników. Jednym z elementów, bez których pozyskiwanie talentów nigdy nie będzie w pełni skuteczne, jest zaangażowanie w te procesy kadry kierowniczej. Jej zadaniem jest dbanie o to, aby utalentowany pracownik w codziennej pracy znał swoją wartość dla pracodawcy, czuł się doceniony i miał poczucie odnoszonego sukcesu.

Czterech na dziesięciu pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników posiadających kompetencje niezbędne na danym stanowisku - wynika z badania przeprowadzonego przez Manpower Group. To oznacza, że już niebawem na rynku pracy rozpocznie się prawdziwa walka między pracodawcami o najlepszych pracowników. Warto być na nią przygotowanym.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.