Logo header

Jak rekrutować kadrę wyższego szczebla? Cz.2.

kwiecień 18, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: kwiecień 18, 2018
Poszukiwanie nieposzukujących

Osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze najczęściej nie szukają aktywnie nowej pracy. Firmy prowadzące proces rekrutacji kadry menedżerskiej własnymi zasobami muszą docierać do takich kandydatów bezpośrednio na rynku. W tym celu powinni zacząć od stworzenia profilu idealnego dla nich kandydata, opisać go pod względem kompetencji, umiejętności twardych i miękkich czy cech osobowości. Następnie zidentyfikować konkretne branże a nawet firmy, w których pracują kandydaci, którzy zarówno odpowiadają stworzonemu profilowi, a jednocześnie odnoszą sukcesy w swoich aktualnych przedsiębiorstwach.

O powodzeniu tej metody rekrutacji bardzo często przesądzają dwa aspekty: aktywne zaangażowanie się pracownika działu HR w cały proces bezpośredniego poszukiwania, co wiąże się także z przeznaczeniem na to dużej ilości czasu i zasobów. Po drugie – wymaga znajomość rynku i umiejętności komunikacji z kandydatami.

Z polecenia

W Stanach Zjednoczonych czy w zachodnich krajach Unii Europejskiej dość popularna jest metoda poszukiwań kadr z tzw. „kandydatów z polecenia”. W ostatnich czasach, zwłaszcza kiedy coraz trudniej zrekrutować dobrych kandydatów, szybko zyskuje ona na popularności także w Polsce. Osoby pracujące w firmie prowadzącej rekrutację polecają swoich znajomych do pracy w niej. W przypadku udanej rekrutacji osoba, która poleciła pracownika do pracy, uzyskuje benefity w postaci np. dodatkowego wynagrodzenia.

Firmy przeprowadzające samodzielne rekrutacje oparte na tej metodzie nie powinny jednak bazować jedynie na samym poleceniu. Rekomendacje są dobrym źródłem pozyskiwania potencjalnych kandydatów do rekrutacji, ale powinny być wspierane przez weryfikację kandydata w procesie rekrutacyjnym.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.