Logo header

Jak rekrutować kadrę wyższego szczebla? Cz. 1

kwiecień 11, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: kwiecień 11, 2018
W dzisiejszych czasach rekrutacja jest procesem dość skomplikowanym. W przypadku stanowisk menedżerskich poszukuje się głównie tzw. kandydatów pasywnych czyli osób, które aktywnie nie poszukują pracy, ale nie wykluczają zmiany pracodawcy. Dotarcie do nich i wybranie najlepszego kandydata wymaga sporego zaangażowania.

Firmy, które nie korzystają z wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych i poszukują kadr wyższego szczebla we własnym zakresie, powinny mieć na uwadze kilka kwestii. O czym warto pamiętać poszukując kierowników do firmy?

Kompetencje rekrutacyjne

Dzisiejsi menedżerowie są często doskonale wyszkoleni i przygotowani merytorycznie zarówno do rozmowy na temat nowego pracodawcy, branży, jak i samego procesu rekrutacji. Rekruter wewnętrzny powinien więc być dobrze przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej z nim. Kandydaci oczekują od prowadzących proces rekrutacyjny odpowiedniej wiedzy merytorycznej i kompetencji w obszarach HR. Rekruterzy powinni dodatkowo wykazywać się wysoką kulturą osobistą i łatwością komunikowania się. Warto wspomnieć o responsywności, która jest istotną kompetencją w budowaniu reputacji wiarygodnego rekrutera działającego w imieniu pracodawcy. Przejawia się ona m.in. w szybkiej reakcji na telefony, e-maile, odpowiadaniu na zadawane pytania, skutecznej komunikacji, dotrzymywaniu terminów oraz konsekwencji w działaniu.

Cześć druga artykuły już w przyszłym tygodniu.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.