Logo header

Jak pokonać kulturę milczenia w firmie?

listopad 03, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: listopad 03, 2015

,,Milczenie szefa wywiera destrukcyjny wpływ na efektywność pracowników.” – pisze Jordi Goula w gazecie ,,La Vanguardia – Dinero”. I jak się okazuje ma rację, bo średnio 91% szeroko zakrojonych projektów biznesowych jest skazanych na porażkę, z powodu zbyt daleko idącej praktyki milczenia w przedsiębiorstwie – dowodzą badania zrealizowane przez Door Group. Niemal każdy sukces to efekt pracy grupy ludzi i skutek wielogodzinnych rozmów, konsultacji i wspólnych działań, dlatego coraz częściej jednym z głównych zadań menedżerów jest eliminowanie kultury milczenia w firmie.


Zgubna kultura milczenia
Blisko 30 % polskich pracowników nie dzieli się na bieżąco negatywnymi wnioskami na temat wyznaczonych im zadań i celów. Nieco ponad 1/3 omija w rozmowach z przełożonymi niewygodne i problematyczne tematy, zaś 1/4 pracuje nadliczbowo wykonując obowiązki kolegów bez słowa sprzeciwu, kosztem swojej produktywności i satysfakcji z pracy. Wszystko dlatego, aby nie wywoływać konfliktów i unikać sytuacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich relacje z otoczeniem. Zamiast konstruktywnie rozwiązać problem, od lat wolimy świadomie akceptować rodzący się w ten sposób dyskomfort pracy, aby jak najdłużej utrzymać dobre relacje z innymi. 


Prowadzenia dialogów można się nauczyć
Ludzie uważają często, że przemilczanie różnic w opiniach jest bardziej uzasadnione niż ich wyrażanie. Mają wrażenie, że na szczerą rozmowę nie ma czasu lub że sprzeciwianie się poleceniom szefa nie ma większego sensu. Kluczem do przełamania kultury milczenia w przedsiębiorstwie jest nabycie umiejętności, które pozwolą jego pracownikom na udoskonalenie przebiegu ważnych dla nich rozmów. Podstawą do osiągnięcia tego celu jest stworzenie bezpiecznej atmosfery, w której będzie można poruszyć każdy temat, ale też nauczenie pracowników, jak powinni radzić sobie z silnymi emocjami, aby móc podjąć skuteczny dialog. Bardzo ważne jest, aby strony w dialogu zachowały wobec siebie szacunek i świadomość wspólnego celu. To pozwoli uniknąć wzajemnych ataków i zachęci do wyciągania konstruktywnych wniosków, które z czasem, będą stanowiły podstawę rozmów na wszystkie tematy, niezależnie od ich rangi i znaczenia. 


To, jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi zależy w znaczącym stopniu, od nas samych. Obserwowanie przebiegu rozmowy, zachowania swojego i rozmówcy to najlepsza droga do wzmacniania dialogów prowadzonych w organizacji i budowania silniejszych relacji, z ludźmi, którzy ją tworzą. Eksperci oceniają, że firmy, w których komunikacja opiera się na otwartym i konstruktywnym dialogu osiągają nawet o 60% lepsze efekty, od swoich konkurentów, u których dominuje kultura milczenia. Nic, więc dziwnego, że popularne do niedawna modele kierowania oparte na strachu, odchodzą w cień, a liderzy coraz chętniej budują swój silny autorytet etyczny, zachęcając w ten sposób podwładnych do bycia twórczymi, odpowiedzialnymi i identyfikującymi się z firmą pracownikami.
 

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.