Logo header

Jak efektywnie współpracować w wielokulturowym zespole?

luty 05, 2016

Wróć do listy
Data publikacji: luty 05, 2016
Stale postępujące przemiany społeczno – gospodarcze oraz niewiarygodnie szybki rozwój technologiczny zmieniają rzeczywistość funkcjonowania firm, które coraz częściej muszą się mierzyć z problematyką współpracy w wielokulturowym zespole. Badania pokazują, że tego typu zespoły potrafią być dużo bardziej efektywne i rentowne od zespołów monokulturowych. Co zatem zrobić, by praca takich zespołach stale przynosiła oczekiwane rezultaty?

Odpowiednio dobierz członków zespołu

Wybierając osoby do zespołu w szczególności należy zwrócić uwagę na wykształcenie się u nich kompetencji międzykulturowych, na które składają się trzy, wzajemnie uzupełniające się komponenty: wiedza (o tradycjach, zwyczajach i wzorcach zachowań), motywacja (chęć i gotowość do pracy z osobami reprezentującymi inne kultury i narodowości) i umiejętności (wyczucie i dopasowanie się do zespołu). Dobre przygotowanie zespołu wielokulturowego do wspólnej pracy jest szczególnie istotne, gdy zespół ma pracować nad projektem, w którym każdy odpowiada za pewien wycinek prac, by pod koniec realizacji całego przedsięwzięcia połączyć efekty działań w całość. Takie podejście do budowania i zarządzania zespołem pozwoli już na początku zapobiegać niedociągnięciom i konfliktom, które mogłyby pojawić się podczas trwania współpracy i mieć negatywny wpływ na całość wykonywanych prac.

Gdzie możemy napotkać problemy

Wśród wielu zalet pracy w wielokulturowym zespole pojawia się również kilka wad, których warto być świadomym, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z pracą o wspomnianym już, charakterze projektowym. Wielokulturowy zespół to przede wszystkim różnorodne tryby pracy, a co za tym idzie bariery komunikacyjne, z którymi, zwłaszcza przy współpracy zdalnej, trudno jest sobie radzić. Jeden z najprostszych przykładów w tej materii dotyczy języka angielskiego, uważanego za podstawowy język w międzynarodowych projektach. Nie wszyscy przecież rozumiemy to samo pod tymi samymi pojęciami, nawet jeśli wszyscy znamy świetnie język angielski. Pomijając różnice czasowe, warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie terminowości pracowników na całym świecie. Nie od dziś wiadomo, że deadline, który dla jednego jest terminem nieprzekraczalnym, przez innych uważany jest tylko za kwestię umowną. Rada, która może okazać się przydatna, gdy rozpoczynamy pracę  w wielokulturowym zespole, dotyczy przede wszystkim zapoznania się z kulturą (lub kulturami), z którą przyjdzie nam obcować, jeszcze przed rozpoczęciem samej pracy. To sposób na przyspieszenie procesu adaptacji i usprawnienie zasad współpracy całego zespołu, a co za tym idzie ograniczenie ewentualnych błędów i konfliktów.

Zespoły wielokulturowe są uważane za jedne z najbardziej kreatywnych, ponieważ w krótkim czasie są w stanie rozwinąć większą liczbę alternatyw i pomysłów, a także opracować całkiem nowe rozwiązania dla danego problemu, co nie zawsze ma miejsce w zespołach tradycyjnych. Jednym z zadań działów HR w firmie jest dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia i wspieranie strategicznego rozwoju firmy. To właśnie z tego powodu przed kadrą zarządzającą stoi wyzwanie rozwijania kompetencji zarządzania zespołem wirtualnym i rozproszonym, która już dziś została uznana za jedną z pięciu kompetencji przyszłości.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.