Logo header

Jak być skutecznym w pracy poprzez wyznaczanie realistycznych celów i osiąganie ich?

czerwiec 30, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: czerwiec 30, 2015
Jedną z najważniejszych rzeczy w działaniach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem jest czas. Aby móc wykorzystywać go w maksymalnie optymalny sposób konieczne jest planowanie i wyznaczanie sobie i innym realnych celów i sukcesywne ich realizowanie.

Dlaczego cele są ważne?

W 1979 roku studenci ostatnich lat administracji i zarządzania na Uniwersytecie Harvarda zostali poddani badaniu, w którym zapytano ich czy mają jasno wyznaczone i spisane swoje cele zawodowe oraz przygotowane dla nich plany realizacji. Wyniki badania pokazały, że 84% studentów nie miało sprecyzowanych swoich planów na przyszłość, a 13% potrafiło je zdefiniować tylko w formie ustnej. Jedynie 3% badanych osób zadało sobie trud opracowania w formie tekstowej strategii własnej przyszłości. Po 10 latach okazało się, że osoby, które potrafiły w formie ustnej zdefiniować swoje życiowe cele zarabiały średnio dwukrotnie więcej, niż osoby, które nie miały konkretnych pomysłów na siebie.

Natomiast nieliczna grupa osób, które rozpisywały swój plan na przyszłość, zarabiała dziesięć razy więcej, niż pozostali, zajmując wysokie stanowiska lub prowadząc własne biznesy.

Jak wyznaczać cele?

Wyznaczanie celów sobie lub pracownikowi jest jednym z wielu narzędzi służących do motywowania, zwiększania wydajności i efektywności wykonywanych zadań. W wyznaczaniu celów pomocny jest akronim SMART, który dokładnie określa jaki powinien być nasz cel: skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, realny, określony w czasie. Zachowanie poszczególnych elementów składowych idealnego celu pozwoli na jego konkretne określenie oraz stałe monitorowanie prac nad jego realizacją. Dążenie do osiągania celów biznesowych firmy pozwala na bycie skutecznym w codziennej pracy.

Cele = praca na wynik

Z reguły cele biznesowe i zawodowe, niezależnie od profilu działalności firmy i zajmowanego stanowiska są bardzo rozległe zarówno pod względem czasowym, jak i technicznym czy merytorycznym. Dlatego warto, już na etapie ich wyznaczania, podzielić je na dziesiątki mniejszych celów, które w sumie dadzą ostateczny i zamierzony na początku efekt. Realizacja poszczególnych, pobocznych celów to nic innego, jak metoda małych kroków, dzięki której pracujemy na konkretny wynik (na przykład zwiększenie portfela klientów firmy czy zmniejszenie rotacji wśród jej pracowników). Tylko przemyślane i sukcesywnie wdrażane rozwiązania są w stanie zwiększyć skuteczność naszych działań, a świadome planowanie poszczególnych kroków w tym zakresie (wyznaczanie celów) jest doskonałym narzędziem, które nam to umożliwi.

Największe światowe autorytety: Napoleon, Stephen Covey czy Zig Ziglar znają i rekomendują potęgę wyznaczania celów. Niektórzy porównują je nawet do mechanizmu samonaprowadzania rakiety. Człowiek, podobnie jak pocisk, musi mieć wyznaczony ambitny i konkretny cel, aby wyjść ze swojej strefy komfortu. Nie ma niczego bardziej skutecznego, niż jasna wizja tego, co chcemy osiągnąć, dzięki której dużo łatwiej jest nam zacząć pracę i w niej wytrwać. Wyznaczanie i realizowanie celów w życiu zawodowym dodaje wartość do wykonywanej przez nas pracy i likwiduje szeroko pojęte marnotrawstwo: czasu, potencjału i zasobów.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.