Logo header

Jak budować zaangażowanie pracowników?

sierpień 31, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: sierpień 31, 2015

Jednym z najważniejszych elementów prawidłowo prowadzonej polityki personalnej organizacji jest odpowiednio przeprowadzany proces budowania zaangażowania jej pracowników. Jest on odzwierciedleniem zasady, w myśl której efektywny pracownik, cechuje się nie tylko specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, ale również wysokim poziomem motywacji.

Co składa się na zaangażowanie?

Nie od dziś wiadomo, że firmy mogące pochwalić się wysokim poziomem zaangażowania pracowników osiągają dużo lepsze wyniki, niż te, w których poziom ten osiąga niższe progi. Wynika to z prostej prawidłowości, która pokazuje, że zaangażowani pracownicy potrafią poświęcić się swojej pracy dużo bardziej, niż ich niezmotywowani konkurenci. Wśród pozapłacowych elementów, które mogą mieć pozytywny wpływ na zaangażowanie pracownika wymienia się: możliwość rozwoju zawodowego i awansu, włączenie w procesy podejmowania decyzji dotyczących określonego zespołu lub działu, docenianie przez kadrę menedżerską wyższego szczebla, ciekawe i ambitne obowiązki oraz innowacyjny charakter działania firmy.

Co ma wpływ na poziom zaangażowania pracowników?

Kluczowym, dla poznania poziomu zaangażowania pracowników w powierzane im zadania jest przeprowadzanie cyklicznego badania zaangażowania, które daje możliwość doboru odpowiednich narzędzi do potrzeb poszczególnych grup pracowników zatrudnionych w danej firmie. Pracownicy zapytani o czynniki w największym stopniu wypływające ich zaangażowanie w codzienną pracę wymieniają najczęściej: współpracowników, kulturę i wartości firmy, wynagrodzenie, zakres obowiązków, możliwości rozwoju, przełożonego i work – life balance.

5 zasad zwiększania zaangażowania

W branży HR znane powszechnie jest 5 zasad zwiększania zaangażowania zatrudnionych, na które składają się: przekazywanie informacji na bieżąco, wysłuchiwanie opinii, wytyczanie celów, staranne powierzanie stanowisk odpowiednio wyselekcjonowanym i dopasowanym do nich osobom oraz budowanie w pracownikach poczucia znaczenia przydzielanych im zadań. Jak się okazuje stosowanie podejścia opartego na tych zasadach zbliża do siebie ludzi tworzących dana organizację, dzięki czemu są oni w stanie wypracować lepsze wyniki, stają się bardziej lojalni wobec firmy, rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, rzadziej odchodzą z pracy i lepiej czują się w swoim miejscu pracy. Duże znaczenie w procesie zwiększania zaangażowania ma również chwalenie i nagradzanie pracownika oraz dostrzeganie jego wkładu w wykonywanie codziennych zadań. Na budowanie zaangażowania pracowników składa się wiele, zarówno indywidualnych jak i systemowych rozwiązań. W tym procesie należy jednak przede wszystkim wziąć pod uwagę kulturę jaka panuje w firmie, unikać tworzenia atmosfery rywalizacji i zachęcać pracowników do współpracy. Nie można zapomnieć również o informacji zwrotnej udzielanej pracownikom, która często jest elementem kluczowym pobudzającym ich rozwój.

Mimo, że proces budowania zaangażowania w przedsiębiorstwie jest czasochłonny warto poświęcić mu uwagę i zasoby, ponieważ odpowiednio monitorowany i pogłębiany jest w stanie przynieść firmie wiele korzyści zarówno materialnych, jak i wizerunkowych, które sprzyjają rozwojowi organizacji na różnych polach.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.