Logo header

Handel tradycyjny a zmiany przepisów w nieruchomościach

maj 09, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: maj 09, 2018
Od początku 2018 roku właściciele dużych nieruchomości komercyjnych, przekraczających wartość 10 mln zł, muszą płacić miesięcznie podatek w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania.

Od początku 2018 roku właściciele dużych nieruchomości komercyjnych, przekraczających wartość 10 mln zł, muszą płacić miesięcznie podatek w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania. Stanowi ją przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej przychód odpowiada sumie przychodów spółek wchodzących w skład danej grupy.

Podatkiem od nieruchomości komercyjnych objęte są te budynki, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł oraz zgodnie z klasyfikacją środków trwałych są budynkami handlowo-usługowymi (np. centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy czy butiki) lub budynkami biurowymi.

Eksperci branży nieruchomości wyjaśniają, że podatek nie stanowi problemu, jednak większym wyzwaniem jest ograniczenie handlu w niedzielę, które może mieć istotny wpływ na rentowność operatorów centrów handlowych.

Marże najemców wielopowierzchniowych schodzą obecnie do minimalnych poziomów. Mniejsi najemcy występują z kolei z licznymi prośbami o obniżkę stawek czynszów. Branża fashon spodziewa się niższych przychodów ze sprzedaży w tradycyjnych sklepach i coraz mocniej kładzie nacisk na handel w sieci. Próbuje w ten sposób uzupełnić lukę w zmniejszonych przychodach spowodowanych dniami wolnymi. Warto dodać, że wiele obiektów handlowych ma podpisane umowy bazujące na procentowym obrocie w sklepie. Spadek przychodów sklepów stacjonarnych może więc przełożyć się bezpośrednio na zmniejszenie dochodów właścicieli nieruchomości.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.