Logo header

Dlaczego nie lubimy okresowych ocen pracowniczych?

wrzesień 05, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: wrzesień 05, 2018
Coraz częściej słychać głosy podważające zasadność przeprowadzania ocen rocznych pracowników. A przecież przekazywanie informacji w tym procesie jest konieczne do lepszego przystosowywania się do zmieniających się warunków pracy, weryfikacji działań, korygowaniu błędów oraz daje pracownikom poczucie sensu wykonywanej przez nich pracy.

Wyniki badań pokazują, że najefektywniejszym sposobem przekazywania tego typu informacji w organizacjach są rozmowy bezpośrednie. Jednocześnie ponad połowa badanych za największą barierę komunikacyjną uważa słabą jakość przepływu informacji od bezpośrednich przełożonych. Częstą praktyką jest otrzymywanie informacji na temat swojej pracy jedynie raz lub dwa razy w roku, podczas ocen okresowych. Dotyczy to także oceniania pracy menedżerów – tylko wówczas mogą usłyszeć opinię na temat swojej pracy jako szefa. Taka nieregularność w komunikacji powoduje często, że spotkania te stają się przykrym obowiązkiem, wskazywaniem raczej błędów niż docenianiem dobrze wykonanej pracy czy szukaniem rozwiązań. Tak przekazywana informacja oraz brak nastawienia na dialog, to powód do większej frustracji, narastania konfliktów i zniechęcenia do jakichkolwiek dalszych rozmów.

Pracownik przede wszystkim powinien usłyszeć pochwałę i uznanie za dobrze wykonywaną pracę. Pozwala mu to budować odporność na ewentualne niepowodzenia. Wyciąganie wniosków z porażek możliwe jest wówczas, gdy zauważa się wcześniejsze zwycięstwa i sukcesy. Jednak podwładny musi otrzymać informację o obszarach wymagających zmiany, poprawy i słabych punktach w jego pracy. Wymaga to odpowiedniego przygotowywania informacji zwrotnej tzw. feedbacku dla pracownika. O tym w kolejnym materiale.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.