Logo header

Czy Polacy czują się docenieni przez swoich szefów?

grudzień 22, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: grudzień 22, 2015
Każdy pracownik, wykonujący z zaangażowaniem i oczekiwanymi efektami swoją pracę, lubi uznanie, a pochwały są naturalnym elementem budującym dobrą atmosferę w firmie, która dla pracowników nierzadko jest ważniejsza, niż premia lub podwyżka w ramach nagrody za dobrze wykonane zadania. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy szefowie poważnie podchodzą do kwestii związanych z docenianiem pracowników, co pokazują opublikowanie w październiku 2015r. wyniki badania przeprowadzonego przez portal kariery monsterpolska.pl.

Pracodawcy w Polsce nie chwalą swoich pracowników

Ponad 80 % polskich pracodawców nie docenia w oczekiwany sposób swoich pracowników, zazwyczaj dlatego, że nie widzą potrzeby ich chwalenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że 84% z nas słowa uznania od swojego przełożonego słyszy tylko okazjonalnie lub nie słyszało ich jeszcze nigdy. 69% ankietowanych tylko od czasu do czasu słyszy pochwałę za swoją pracę, a zaledwie 16% z nas dostaje ją bardzo często. Dla porównania odsetki te  wśród pracowników w Zatoce Perskiej wynoszą kolejno 38 i 35%.

Amerykanie niedoceniani najbardziej na świecie

Badania portalu kariery Monster przeprowadzone w tym samym czasie w innych krajach na świecie, pokazały, że to Amerykanie są najbardziej niedocenianymi pracownikami. Blisko 90% z nich deklaruje, że jest niedocenianych lub docenianych jedynie okazjonalnie przez swoich pracodawców. Podobny wynik zanotowano wśród respondentów z Niemiec.

Pochwały ważniejsze, niż wynagrodzenie

Badania rynku pracy coraz częściej pokazują, że dla dzisiejszych pracowników ważniejsze, niż wynagrodzenie są atmosfera panująca w firmie, możliwości rozwoju oraz stabilność zajmowanej posady, a więc są to elementy niewymagające od pracodawców dużych nakładów finansowych lub wzmożonego wysiłku. Mimo tego, szefowie mają w tym obszarze jeszcze wiele do nadrobienia. Brak entuzjazmu pracodawcy w stosunku do efektów wykonywanej przez nas pracy jest jedną z najczęstszych przyczyn wypalenia zawodowego, spadku wydajności, a nawet odejścia z pracy. Warto mieć na uwadze, że ponad połowa osób, która rezygnuje z pracy robi to ze względu na jej relacje z szefem.

Opinie polskich i zagranicznych pracodawców jednoznacznie potwierdzają, że Polacy są jednym z najbardziej pracowitych narodów na świecie, który – w porównaniu z krajami Europy Zachodniej – pracuje o kilka godzin tygodniowo dłużej, często poświęcając się dla swojego szefa i zespołu. Mało optymistyczne wyniki badań dotyczących doceniania pracowników w polskich firmach to okazja do zastanowienia się nad funkcjonowaniem firmy i podjęcia dodatkowych starań w obszarze utrzymania talentów w organizacji, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego niżu demograficznego.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.