Logo header

Czy istnieje jeszcze zjawisko szklanego sufitu?

lipiec 14, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: lipiec 14, 2015

To, co na świecie rozumiane jest jako ,,zetknięcie się ze szklanym sufitem” odnosi się do funkcjonowania kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz przywódczych. Mówią o nim zazwyczaj kobiety, które potrafią dokładnie określić swoją ścieżkę kariery oraz plany związane z awansem, inwestujące w swój rozwój i spełniające wszelkie wymogi merytoryczne niezbędne do objęcia najwyższych stanowisk w swojej organizacji, ale którym mimo tego, nie udaje się dostać wymarzonych stanowisk.

Mało optymistyczne statystyki

Badania i analizy statystyczne pokazują, że kobiety mimo posiadanego wykształcenia oraz wysoko rozwiniętych kluczowych dla danego stanowiska kompetencji rzadziej zajmują stanowiska kierownicze. Z rankingu Financial Times Europe 500 wynika, że wśród szefów firm kobiety stanowią zaledwie 1,8%, co oznacza, że głównie mężczyźni zajmują stanowiska prezesów zarządów Banków Centralnych w Europie. Niewiele bardziej optymistyczne są dane prezentowane przez Komisję Europejska, według, których 12% kobiet zasiada w zarządach największych spółek notowanych na giełdzie w Europie i tylko 3% pełni funkcję prezesa.

W Polsce też potrzebne są zmiany

Najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące płac nadal wskazują, że kobiety na najwyższych stanowiskach otrzymują średnio pensje niższe o około 20%, niż mężczyźni na tym samym etacie. Co więcej, wśród firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odsetek kobiet zasiadających na wyższych stanowiskach wynosi 7%, a wśród wszystkich dużych przedsiębiorstw zaledwie 2%. Z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że istnieje realny związek pomiędzy liczbą kobiet zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach a osiągnięciami przedsiębiorstwa. Im więcej kobiet w zarządzie, tym lepsze wyniki finansowe firmy. I choć temat kwot płci w biznesie budzi emocje i wywołuje dyskusje, wszystkie panie zgadzały się co do tego, że jakaś forma instytucjonalnego wsparcia karier kobiet jest konieczna.

Kobiety skuteczniejsze w dobie kryzysu

Problem oraz miejsce kobiet w organizacjach w ciekawy sposób przedstawia również badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review na studentach, w którym uczestnicy badania, zapoznani z sytuacją wirtualnego przedsiębiorstwa (w korzystnych i niekorzystnych warunkach), mieli zdecydować, kto powinien zostać jej prezesem: mężczyzna czy kobieta. (https://hbr.org/2011/01/how-women-end-up-on-the-glass-cliff/ar/1) Jak się okazało, po ocenie kompetencji dwóch kandydatów w 10 obszarach, według 67% badanych firmą, która dobrze prosperuje powinien zarządzać mężczyzna, natomiast według opinii 63% firma powinna zostać przejęta przez kobietę w dobie kryzysu. To dowodzi, że w wielu sytuacjach kobiety mogą być odpowiednimi kandydatkami na stanowiska kierownicze i realną szansą na poprawę kondycji firmy.

Szereg przeprowadzanych przez niezależne firmy consultingowe badań pokazuje, że znaczenie kobiet, które coraz częściej stają na czele państw, rządów, firm oraz organizacji, powoli rośnie. Co więcej, okazuje się, że kobiety chętnie dążą do kolejnych awansów i mają do tego kompetencje, możliwości oraz zapał. Zdarza się, jednak, że mimo tego, wiele z  nich                                w kluczowych momentach kariery nadal spotyka się z niewidzialna barierą, która blokuje ich dalszy rozwój zawodowy i kojarzy się ze zjawiskiem ,,szklanego sufitu”, które chociaż jest coraz rzadsze, nadal stanowi wyzwanie, z jakim muszą się mierzyć na drodze do wymarzonej kariery.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.