Logo header

Cztery cechy menedżera, które budują zaangażowanie pracowników

listopad 27, 2015

Wróć do listy
Data publikacji: listopad 27, 2015

Zaangażowanie doczekało się wielu różnorodnych definicji, jednak najczęściej kojarzy nam się z entuzjazmem i poczuciem sensu w tym, co robimy. Dla jednych jest równoznaczne z motywacją do pracy i wspieraniem sukcesu firmy. Dla drugich to poczucie przynależności do organizacji i główny filar jej funkcjonowania. Menedżer jest osobą, której zadaniem jest złożyć różne sposoby postrzegania zaangażowania przez pracowników w taki sposób, aby każdy z  nich znalazł w danej firmie obszar dla siebie. Pomocne w tym procesie są nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również cechy charakteru, które decydują o jego pozycji lidera.


Po pierwsze: inspiracja


Współczesny menedżer zarządzający przedstawicielami różnych pokoleń, poza charyzmą musi też umieć inspirować swoich podwładnych do brania odpowiedzialności za wykonywaną pracę, a co za tym idzie, także za losy organizacji na rzecz, której tę pracę wykonują. Jego rolę porównuje się do roli dyrygenta, który co prawda nie wydaje żadnego dźwięku, ale od którego zależy jak zabrzmi cała orkiestra. Stąd wniosek, że menedżerowi potrzebna jest duża świadomość siebie i przyjęcie odpowiedniej postawy, aby móc uruchamiać potencjał swoich podwładnych i wspierać ich w codziennym działaniu.

Po drugie: rozwój


Dobry menedżer to taki, który jest na stałej drodze do doskonałości, a więc stale się uczy, wyciąga wnioski, obserwuje, ale bazuje też na swoich dotychczasowych doświadczeniach. Dzisiejszy lider, jakiego chcą widzieć pracownicy, to człowiek, który ma świadomość swojego potencjału i potrafi być wzorem do naśladowania dla innych, a dodatkowo, jest na tyle elastyczny, że potrafi stawić czoła reformom rynkowym i dostosować do nich swój model przywództwa.


Po trzecie: postawa


Menedżerowie, jakich szukają dzisiejsi pracodawcy to ludzie energiczni, którzy potrafią                   z pasją opowiadać o swojej pracy oraz swobodnie mówić o swoich sukcesach i porażkach. To osoby, które łatwo identyfikują się z misją przedsiębiorstwa, są otwarte i prawdomówne przez co swobodnie i jasno potrafią komunikować się ze swoim zespołem. 


Po czwarte: człowiek


Liderzy, którzy maksymalnie potrafią zaangażować swoich podwładnych w pracę na rzecz organizacji to ludzie o wysoko rozwiniętej wrażliwości emocjonalnej. Potrafią uwzględniać      w swoich działaniach emocje innych, są empatyczni, wyrażają zrozumienie dla błędów i potknięć pracowników, ale sami również przyznają się do pomyłki lub niewiedzy. Podlegający takiemu menedżerowi pracownicy mają większe poczucie przynależności do organizacji i chętniej poświęcają się pracy w imię wspólnych korzyści.


Zorientowany na ludzi, chętny do współpracy, pomocny, motywujący, dokładny, zorientowany na cel, komunikatywny, przekonujący i innowacyjny – między innymi taki powinien być menedżer XXI wieku, aby sprostać wyzwaniom, stawianym mu w codziennej pracy. Przede wszystkim powinien jednak pamiętać, że ,,liderowanie to nie władza”, a zaangażowany zespół to najprostsza droga do sukcesu i osiągnięcia wyznaczonych celów.
 

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.