Logo header

Cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną

czerwiec 06, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: czerwiec 06, 2018
Ustawa wspierająca nowe inwestycje jest już procedowana w polskim parlamencie. Zwolnienia podatkowe nawet do kilkunastu lat i minimalne nakłady własne, mają zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i stworzyć 500 tys. nowych miejsc pracy.

Ustawa wspierająca nowe inwestycje jest już procedowana w polskim parlamencie. Nowe regulacje prawne dotyczące wsparcia firm, mają dotyczyć całego kraju, a nie jak było dotychczas, jedynie specjalnych stref ekonomicznych. Zwolnienia podatkowe nawet do kilkunastu lat i minimalne nakłady własne, mają zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i stworzyć 500 tys. nowych miejsc pracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada zwolnienia podatkowe do 15 lat i obniżenie o 98 proc. wymogu nakładów inwestycyjnych na terenie całego kraju. To oznacza, że cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. Ustawa zakłada również preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru oraz jakości tworzonych miejsc pracy. Warunki uzyskania pomocy dla przedsiębiorców będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia na danym terenie oraz wielkości firmy starającej się o takie wsparcie.

Beneficjentami pomocy są głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale zyskają także pracownicy. Przewiduje się, że dzięki niej powstanie pół miliona nowych miejsc pracy. Na nowej ustawie mogą zyskać również miasta, którym grozi zapaść społeczno-gospodarcza. Według danych PAN, aż 122. średnim miastom w Polsce grozi marginalizacja. Uregulowania prawne dotyczące inwestycji mają zachęcić do zakładania firm w słabiej rozwiniętych regionach naszego kraju.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.