Logo header

Brainwriting zamiast burzy mózgów?

październik 11, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: październik 11, 2017
Burza mózgów to popularna w zarządzaniu forma swobodnej wymiany informacji i zdobywania pomysłów na rozwiazywanie problemów. W latach czterdziestych XX wieku spopularyzował ją Amerykanin Alex Faickney Osborn.

Tymczasem współczesne badania poddają pod wątpliwość efektywność tej metody. Specjaliści zauważyli, że kreatywność członków pracujących w grupie jest znacznie mniejsza, niż się dotąd wydawało. Wynika to z faktu, że część zespołu podporządkowując się liderom grupy, także nieformalnym, lub moderatorowi, zaczyna popierać ich idee, podglądy i stara się dostosować do reszty grupy. Górę bierze konformizm, a co za tym idzie niechęć do „wychylania się” i wyjścia z tzw. strefy komfortu. Dodatkowo, analiza propozycji innych osób sprawia, że nie są rozważane kolejne możliwości i rozwiązania, a niektórzy słysząc propozycje innych, wycofują się z przedstawienia lub forsowania swoich własnych.

Modyfikacje w burzy mózgów

Specjaliści proponują wprowadzenie zmian do standardowo prowadzonej burzy mózgów. Uważają, że w tego typu działaniach należy czerpać maksymalne korzyści z połączenia pracy indywidualnej z zespołową. Konkretny problem przedstawia się każdemu uczestnikowi jeszcze przed spotkaniem, aby dać mu możliwość zapoznania się z nim, przemyślenia i zaproponowania własnych rozwiązań. Na kolejnym etapie analizowane są wszystkie sugestie i propozycje. Wówczas nie występuje sytuacja, w której poszczególny uczestnik nie przedstawi własnych rozwiązań, a jedynie popiera inne.

Tę zmodyfikowaną metodę nazwano brainwritingiem.

 

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.