Logo header

Ocena okresowa pracowników – czy jest skuteczna?

marzec 07, 2018

Wróć do listy
Data publikacji: marzec 07, 2018
Oceny pracowników w Polsce nastały wraz ze zmianą systemu ekonomicznego i odejścia od gwarancji zatrudnienia. Wówczas zaczęły być wręcz koniecznością, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Pracodawcy byli zainteresowani przede wszystkim zatrudnianiem najbardziej wydajnych pracowników, a zatrudniane osoby chciały się rozwiać i wiedzieć jak są oceniane przez szefów. Na początku systemy ocen pracowniczych wdrażały głównie duże firmy, najczęściej korporacje z zagranicznym kapitałem. Dopiero kilka lata później zaczęto stosować je coraz szerzej, także w spółkach Skarbu Państwa czy średnich firmach.

Wśród znanych propagatorów okresowych ocen pracowników jest legendarny prezes General Electric Jack Welch, który uważał je za jeden z istotnych filarów efektywnego zarządzania. W książce „Winning znaczy zwyciężać” wskazał, że bierność wobec 10% pracowników o najsłabszych wynikach, przynosi firmie nie tylko utratę części korzyści, ale ma także demotywujący wpływ na większość bardziej zaangażowanych i wydajniejszych członków zespołu. Wdrażanie systemów ocen było oczekiwane również przez samych pracowników, którzy dzięki niemu mogli przekazywać swoje uwagi i sugestie menedżerom. Wzajemne korzyści płynące dla organizacji, kierownictwa i pracowników przyczyniły się do upowszechnienia systemu ocen.

Oceny okresowe pracowników odbywają się w oparciu o określone kryteria i są często zaawansowanymi systemami zarzadzania powiązanymi z procesami wewnętrznymi firmy. Otrzymane z tych systemów dane mają wspomagać organizacje w lepszym zarządzaniu zasobami ludzkimi, dać organizacjom wiedzę na temat kadr i usprawnić procesy wewnętrzne, takie jak m.in.: awanse, zarządzanie talentami, ścieżki kariery, szkolenia, przeniesienia, rekrutacje czy motywowanie. Rzetelna ocena pracownika połączona z konkretną i rzeczową informacją zwrotną powinna rozwijać kompetencje ludzi, lepiej angażować ich w pracę, tworzyć bardziej przyjazne środowisko pracy oraz skuteczniej motywować.

Niestety działanie systemów ocen pracowniczych w polskich realiach, na zmieniającym się rynku pracy, przestaje być skuteczne. Doświadczenie pokazuje, że o ile oczekiwania pracodawcy są dla zatrudnionych osób oczywiste, o tyle ważne cele osobiste samych pracowników nie do końca są brane pod uwagę przez organizacje. Ostatnie wyniki badań pokazują wręcz, że według pracowników, oceny roczne nie mają wpływu na efektywność ich pracy. Stąd też coraz więcej firm rezygnuje z tego narzędzia. Co w zamian?

Jak połączyć cele firmy z celami jej pracowników? O tym w kolejnym materiale.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.