Logo header

RISK MODELING AND ANALYTICS SPECIALIST / QUANTITATIVE RISK SPECIALIST

Kraków - Zbierzów

Date of publication: 23-02-2018
Back to Job Vacancies

For our Client, an international financial institution, In Job Poland is currently looking for a:

RISK MODELING AND ANALYTICS SPECIALIST / QUANTITATIVE RISK SPECIALIST

Workplace: Kraków - Zbierzów

Main responsibilities

 • Development and maintenance of methodologies for stress testing and economic capital
 • Use of techniques from quantitative risk management, financial mathematics and econometrics to develop and change models
 • Re-code and change existing models to complement the team on a temporary basis to push ahead a key strategic project
 • Models implementations in R
 • Being a part of the Statistical Risk Aggregation Methodology / Stress Methodology team that develops, maintains and applies stress testing and economic capital framework

 

Requirements

 • Around 5 years of experience in Stress Testing / Economic Capital or other areas of risk methodology
 • Skilled in use of statistical software (e.g. R, Matlab, SAS, Stata,…)
 • Fluent level of English, additional languages are an added value
 • Knowledge of Python is also an added value
 • a Master's or PhD degree in applied quantitative discipline (e.g. Econometrics, Financial Engineering, Economics, Statistics, Finance)
 • general understanding and interest in (macro-) economic mechanisms and their influence on financial markets
 • IT flair and programming knowledge – writing codes is necessary
 • Good knowledge of statistical and econometric methods and their application
 • Team-oriented, but focused on working independently as well

 

We offer

 • Possibility to be a part of multicultural and international team
 • Taking part in newly-created global project
 • Employment contract

 

Informujemy, że Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest IJ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Ponadto Kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez IJ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji.

Industry
Banking
Print