Logo header

TECHNICIAN

Łódź

Date of publication: 28-11-2017
Back to Job Vacancies

Four our Client, an international company from Industrial Automation sector, In Job Poland is currently looking for a

TECHNICIAN

Workplace: Łódź/Italy/Global
 

Main responsibilities

 • Software development in Python and use of date from SQL for report built on event or by time etc.
 • Creation and development of new solutions
 • Daily cooperation with international Clients, mainly from pharma, food and chemical industries

 

Requirements

 • Higher Education (Information Technology / Automation and Robotics)

 • Knowledge of : Python, SQL server

 • Basic knowledge, interest, first experience in VMware, Windows server, Domain controller and security

 • Good command of English

 • Willingness to travel to Italy for 4 months "training on the job"

 • Willingness to work outside of Poland - about 30% of the time is spent in project work for international clients around the World

 • Ability to work in a team and willing to learn from scratch

   

  We offer

 • Excellent opportunity to gain international experience

 • Full-time work

 • Attractive salary, training and courses abroad 

 

Informujemy, że Administratorem  podanych dobrowolnie danych osobowych jest IJ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Ponadto Kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez IJ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji.

Industry
Professional Services
Print